Thông số kỹ thuật

KODIAK STANDARD


CPU Intel Quad Core Processor
RAM 4GB
Cổng tín hiệu 01 HDMI* 1.4a
LAN 10/100/1000 Mbps
Wifi Wireless 802.11ac Dual Band (2.4GHz/5.0GHz)
Cổng USB 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 (có thể sạc)
Adapter 12V, 3A DC Power Adapter
Kich thước 115mm x 111mm x 51.6 mm

KODIAK PRO


CPU Intel Quad Core Processor
RAM 4GB
Cổng tín hiệu 01 x HDMI* 1.4a, 01 x VGA
LAN Intel Pro 10/100/1000 Mbps
Wifi Wireless 802.11ac Dual Band (2.4GHz/5.0GHz)
Cổng USB 2 x USB 3.0 mặt trước, 2 x USB 3.0 mặt sau (01 có thể sạc)
Adapter 12-19V, 65W DC Power Adapter
Kich thước 115mm x 111mm x 51.6 mm